Informujemy, że Klub Naszego Klienta zostaje zakończony z dniem 31.03.2017,
ostateczny termin odbioru nagród w wybranych salonach Media Expert upływa w terminie wskazanym powyżej